Publicaties

Boeken

 • Marijke Drees, Heleen Goddijn, Sim Broekhuizen, Jasja Dekker en Dick Klees, 2007. Wilde konijnen. KNNV Uitgeverij
 • J.Marijke Drees, Wim B.Drees en Evert Schoorl (red.). Gespiegeld in de tijd. Willem Drees. De nagelaten autobiografie. Uitg.Balans, 2000
 • Marijke Drees en Jurjen Keessen, 1999. Natuur en sociaal-democratie. In de voetsporen van Henri Polak. Uitg.PvdA. ISBN 90-72575-60-1.

Artikelen

 • Bildt, M. W. G. van de, G. H. van Bolhuis, F. van Zijderveld, D. van Riel, J. M. Drees, A. D. M. E. Osterhaus, & T. Kuiken, 2006. Confirmation and Phylogenetic Analysis of Rabbit Hemorrhagic Disease Virus in Free-living Rabbits from the Netherlands. Journal of Wildlife diseases 42 (4):808-812.
 • Vrouwenemancipatie en de politiek. Boekbespreking. Het rooie dorp, oktober 2005. Uitg. PvdA statenfractie Groningen
 • E.Knegtering, J. M. Drees, P. Geertsema, H. J. Huitema, and A. J. M. Schoot Uiterkamp, 2005. Use of Animal Species Data in Environmental Impact Assessments Environmental Management 36 (6):862-871.
 • J.M.Drees en Y.van Manen, 2005. Hoe gaat het met het konijn? SOVON Nieuws 18(1):12.
 • Marijke Drees en Fons Bongers, 2005. De grutto van het water. Nederland is thuisland van de Meervleermuis. Natura 102 (6): 202-203
 • J.M.Drees, 2002. Knaagdieren en de Nederlandse wet. Lutra 45(2):167-172
 • J.M.Drees, 2002. Zoogdierbescherming in Nederland. In: Lange et al., Op zoek naar zoogdieren: 121 – 151.
 • J.M.Drees and H.Olff. Rabbit grazing and rabbit counting, 2001. In: Coastal dune management. Eds.J.A.Houston, S.E.Edmonson and P.J.Rooney. Liverpool University Press. pp.86-95
 • J.M.Drees, 2000. Steenmarters en vleermuizen in huis: wie helpt? Zoogdier 11 (2):9-12.
 • J.M.Drees, 2000. Meer fauna in de ‘MER’. Eén loket voor alle gegevens. Zoogdier 11 (2): 18-21
  (Ook geplaatst in: RAVON 3(2):40-42, aug.2000)
 • J.M.Drees, 2000. Bedreigde dieren schrik van bestuurders. Nieuwsbrief Kenniscentrum PvdA, mei 2000.
 • J.M.Drees, 2000. Een bioloog bij de Letteren. Een interview met Wietske Prummel. Zoogdier 11 (4): 24 – 27.
 • Serie ‘Kleine dieren in het landschap’ in Noorderbreedte , jaargang 24, 2000.
  Veenhooibeestje. (2):17. De Noordse glazenmaker, (4):33. De Greppelsprinkhaan, (6):35
 • Serie ‘Onbekende dieren’ in Noorderbreedte, jaargang 23, 1999.
  De Noordse woelmuis, (2):36,37. De Gladde slang, (3):42,43. De Waterspitsmuis, (4),36,37. De Laatvlieger (5):36,37. De Steenmarter, (6):36,37.
 • J.M.Drees, 1999. Vogel- en Habitatrichtlijn: naar een Europees netwerk van beschermde gebieden. Zoogdier 10(2):11-16.
 • J.M.Drees, 1998. Fauna speelt nog nauwelijks een rol in milieu-effectrapportages. BIOnieuws 8(1):4.
 • J.M.Drees, 1998. Langoor, over konijnen en vegetatie in de duinen. Duin 21 (4).
 • J.M.Drees, 1995. Bij de konijnen af? Dat valt wel mee. Dier 75(1):34,35.
 • J.M.Drees, 1994. Het Ilperveld: een Middeleeuws landschap keert terug. Het Noordhollands Landschap, 21:21-23.
 • J.M.Drees, 1992. Het konijn. In: Broekhuizen et al., Atlas van de Nederlandse zoogdieren, p.328-333.
 • J.M.Drees, 1990. Hazen en konijnen in Holland. In Zuidhollands Landschap 19(3):4-6.
 • J.M.Drees, 1989. Politieke wil en geld bepalen succes van ambitieus natuurbeleidsplan. Biovisie 69(13):104.
 • J.M.Drees, 1989. Natuurbeleidsplan. Goede voornemens, weinig daadkracht. Lokaal Bestuur 13(9):10-14.
 • J.M.Drees, 1989. Bodembeschermingsgebieden:een nieuw instrument voor landschapsbehoud. Biovisie magazine 3:38-40.
 • J.M.Drees, 1989. Bodembeschermingsgebieden. Lokaal bestuur, 13(10):6.
 • Th.Bakker en J.M.Drees, 1988. Stroperij op konijnen vanuit Egmond aan Zee. Duin 11(4):84-89.
 • J.M.Wallage-Drees, 1986. Dag- en nachtaktiviteit en de relevantie voor de telmethode. De Levende Natuur 87:40-45.
 • J.M.Wallage-Drees, 1986. Konijnen in Groningen. Noorderbreedte 10:151-152.
 • J.M.Wallage-Drees, 1985. Het konijn is weer terug. Spiegel der Natuur 16 (4):132-137.
 • J.M.Wallage-Drees, 1985. Konijn, Oryctolagus cuniculus. Argus 10 (4),p.18.
 • Marijke Wallage, 1982. Konijnen als duinbeheerders. Duin 5(2):7-12.
 • J.M.Wallage-Drees, 1982. Duinkonijnen. Waddenbulletin, 17:123-125.
 • J.M.Wallge-Drees, 1982. De Bunzing. Huid en Haar 1 (4):153-158.
 • Heleen Goddijn en Marijke Wallage, 1981. Het wilde konijn. Duin 4(3):10-13.
 • Marijke Wallage, 1980. Het wilde konijn. PWN wereld 32 (9):18-20.
 • J.L.Mulder and J.M.Wallage-Drees, 1979. Red fox predation on young rabbits in breeding burrows. Neth.J.Zool. 29 (1):144-149.

Artikelen voor websites

 • Drees, J.M. , J.J.A.Dekker, L.Wester & H.Olff, 2008. Survival and dispersal of rabbits in a translocation experiment in the Netherlands; the use of burrows. Website 6th Conference of the Society for Ecological Restoration (SER).
 • Dodelijke virusziekten bij konijnen, 2005.
 • Soortbescherming, het betere startpunt voor natuurbescherming, 2003
 • De noordse woelmuis: bedreigd door concurrentie met de aardmuis?, 2003

Rapporten

 • J.M.Drees, J.J.A.Dekker, A.Lavazza & L.Capucci, 2008. Voorkomen en verspreiding van Rabbit Haemorrhagic Disease en Myxomatose in Nederlandse konijnenpopulaties. VZZ-rapport 2007.17
 • J.M.Drees & R.M.Koelman, 2006. Konijnen in Amsterdam-Noord. Advies voor het uitvoeren van grote infrastructurele werken conform de zorgplicht van de Flora- en faunawet. VZZ rapport 2006.02. Zoogdiervereniging Arnhem 
 • J.M.Drees & D.Kuiper, 2005. Voorkomen en bestrijding van schade door inheemse diersoorten. Een literatuurstudie aan zeven thema’s. In opdracht van het Faunafonds.
 • M.Lahaye en J.M.Drees, 2004. Beschermingsplan noordse woelmuis. Uitg.Expertisecentrum LNV.
 • J.M.Drees (ed.), 1999. Ecologie van levensbelang; programma voor ecologisch onderzoek (red.). Nevecol.
 • J.M.Drees en H.Huitema, 1997. Gebruik van gegevens over de fauna in de milieu-effectrapportage. Min. VROM en LNV, mer-reeks nr.57
 • J.M.Drees (ed.), 1997. Coastal dunes, recreation and planning (ed.). EUCC, ISBN 90-800751-5-9

Bureau Drees
maakt wegwijs in natuurbeleid

J.M.Drees [Marijke]
Steenhouwerskade 80
9718 DH Groningen

M 06 3010 3596
info@marijkedrees.nl