Immuniteit bij jonge konijnen

Dit voorjaar hebben Ranjana van Dijk en Marjolein Kelder onderzoek gedaan naar immuniteit tegen de konijnenziekte RHD bij jonge konijnen in de Noordduinen en het Zwanenwater. In de Noordduinen zijn veel konijnen, in het Zwanenwater weinig. De vraag was of dat iets te maken heeft met het optreden van die ziekte. Daarbij hebben we ons gericht op jonge konijnen. Als de moeders ziek zijn geweest en weer hersteld, hebben ze antilichamen tegen RHD in hun bloed. Dat dragen ze over aan de jongen. Analyse van het bloed van de jongen vertelt dus iets over de mate van immuniteit van een konijnenpopulatie.

Het veldwerk bestond uit het vangen van jonge konijnen en bloed prikken. De bloedmonsters zijn geanalyseerd door Capucci en Lavazza op het I.S.Z.L.E.R. instituut in Brescia (Italie) en door het Dutch Wildlife Health Centre te Rotterdam.

Uit de resultaten bleek, dat in het Zwanenwater slechts één van de negen jonge konijnen immuniteit had. De situatie in de Noordduinen is gecompliceerd, mogelijk komen er meer 'strains'van het RHD virus voor.

Het belangrijkste resultaat voor de duinbeheerders is, denk ik, dat de hoge stand van de konijnen in de Noordduinen niet wordt veroorzaakt door afwezigheid van de ziekte. Goed voor de tapuiten en de duinvegetatie.

Interview met Marijke over haar onderzoek

  • de eerste pagina van het artikel
  • de tweede pagina van het artikel
  • de derde pagina van het artikel

Het Landschap Noordhollands Landschap, beheerder van de Noordduinen: www.landschapnoordholland.nl

Bureau Drees
maakt wegwijs in natuurbeleid

J.M.Drees [Marijke]
Steenhouwerskade 80
9718 DH Groningen

M 06 3010 3596
info@marijkedrees.nl