Algemene informatie

Marijke Drees heeft een klein en flexibel bureau, voor advies en literatuuronderzoek. Haar specialisatie is het raakvlak van ecologie en beleid. Zij heeft op beide gebieden ervaring. Allereerst heeft zij een brede studie biologie met dierecologie gevolgd, afgerond met een proefschrift over de populatie-dynamica van wilde konijnen. Daarna heeft ze gewerkt aan het vertalen van de resultaten van onderzoek naar beleidsmakers en het formuleren van onderzoeksprojecten. Dat beleid wordt zowel in Brussel en Den Haag als in de provincies, gemeenten en waterschappen gemaakt.

De laatste jaren is in het beleid veel meer aandacht gekomen voor de noodzaak om de verspreiding van al dan niet zeldzame dier- en plantensoorten te kennen. De Europese Habitatrichtlijn en de Flora- en faunawet hebben daar een forse impuls aan gegeven. De uitvoering van werken in het landelijk en stedelijk gebied moet zo geschieden dat het duurzaam voortbestaan van populaties van planten en dieren niet wordt geschaad.

Bureau Drees kunt u raadplegen

  • als wegwijzer, in de wereld van natuur- en landschapsbeleid.
  • voor literatuuronderzoek over faunabeheer
  • voor literatuuronderzoek over kleine zoogdieren
  • voor het vertalen van uw onderzoeksresultaat naar een populair-wetenschappelijke brochure
  • voor adviezen over de vertaling van onderzoeksresultaten naar (regionaal) beleid
  • voor deskundige geleide engels cultuurhistorische excursies in de provincie Groningen

Bureau Drees
maakt wegwijs in natuurbeleid

J.M.Drees [Marijke]
Steenhouwerskade 80
9718 DH Groningen

M 06 3010 3596
info@marijkedrees.nl